Hvordan lage et museum av historisk bygg

Et museum kan drives på privat basis, av ideelle organisasjoner eller gjennom offentlig forvaltning. De skal ikke ha som formål å tjene penger, men å kunne fortelle folket en historie om forskjellige tema. Det kan være alt fra arkeologiske funn til håndverkstradisjoner.

Museum kan ha et kunstnerisk innhold eller være selve bygget. Historiske bygg blir derfor ofte museum eller en del av et større museum med et spesielt tema. I dag er Høytorp Fort et slikt museum. Fortet har vært brukt i flere perioder opp gjennom tiden, spesielt rundt unionsoppløsningen og andre verdenskrig.

For å sette en gammel bygning i stand, trenger man mange frivillige som ønsker å jobbe mot et felles mål. Høytorp Fort har en slik gruppe som består av lokalt engasjerte medlemmer som har interesse og kunnskap om de historiske fakta.

Det må være et ønske om å etablere et museum

Det første man bør gjøre er å finne ut om det er et engasjement for å skape et nytt museum. Selv om interessen er stor for noen få personer, så betyr det ikke at det lar seg gjøre. Finansiering, frivillighet og stort engasjement må være til stede for å opprette ett nytt museum. Det kan være smart å opprette en interesseforening med en kjent struktur. Den er ikke kommersiell, men søker å fremme et felles mål. For å registrere en forening, må man gå inn på Altinn, og melde seg på Frivillighetsregisteret for å ta del i Grasrotandelen.

Medlemmene må ha kunnskap

De som blir medlemmer bør ha god kunnskap for å lage museet. De må ha stort engasjement og ståpåvilje. Har man kunnskap om håndverk, byggteknikk og restaurering er man allerede godt i gang.

Samtidig bør de ha god tid. Mange medlemmer er derfor pensjonister. De besitter også en hel del kunnskap som allerede er tapt for den neste generasjon. Det kreves stor tålmodighet når man skal bygge på dugnad. Det er fordi man ofte må ta dugnaden på fritiden.