Høytorp under andre verdenskrig

Høytorp fort spilte en stor rolle under tyskernes invasjon av Norge i april 1940. I starten var fortet bemannet av 70 soldater og 12 befal. Det var dessuten fem håndverkere til stede. Tidlig på morgenen 9. april ble det varslet om kamper i Oslofjorden. Da ble det satt opp luftvernmitraljøser på Vestre høyde. De tyske flyene skulle vise seg å ha fått beskjed om å fly over Østfold, antakeligvis fordi denne ruten ble ansett som sikrere.

Flyene fra Luftwaffe fløy i lav høyde, rett over fortet. Mannskapet på Høytorp løsnet ild, og flere tyske fly ble truffet. Ingen av dem ble imidlertid skutt ned. I forbindelse med dette meldte flere seg frivillig til tjeneste ved fortet. Mange av disse hadde avtjent verneplikten sin ved fortet, og kunne derfor betjene tårnkanonene. I alt var det flere hundre som meldte seg frivillig. I løpet av kvelden 9. april hadde fortet et dobbelt sett med mannskap til hovedbatteriet.

Noen dager senere klarte okkupasjonsmakten å komme seg over Glomma. De nedkjempet så styrkene ved Fossum bru, før de rykket fremover mot Askim. Derfor ba Askim-detasjementet om støtte fra Høytorp. Fortet åpnet dermed ild mot visse steder på Askimveien slik at den tyske fremrykkingen kunne stanses. 12 cm tårnkonene ble tatt i bruk.

Høytorp ble overgitt

Den 13. april kom en ordre om at større styrker skulle ut av kampen og sendes østover til Sverige. Dermed ble 460 mann sendt av gårde, og de fleste av disse var fra Høytorp fort. Nå var 350 soldater igjen ved fortet, med ordre om å fortsette bemanningen av nærforsvarsstillingene. På kvelden den dagen ble det hørt kommandorop fra tyskere like ved Momarken.

Klokken 20-00 angrep tyskerne med håndvåpen, maskingevær, artilleri og bombekastere. Fortet var beleiret og omringet. Krigsrådet hadde ikke noe annet valg enn å overgi fortet. Tyskerne tok det, og begynte å bruke Høytorp fort som rekonvalesentsleir.