Høytorp forts etablering

Like etter unionsoppløsningen i 1905, framla svenske myndigheter krav om etablering av en såkalt demilitarisert sone langs grensen mellom Norge og Sverige. Denne skulle gå fra Svinesund til litt nord for Elverum. Norge ble nødt til å godta kravet, til tross for at dette betydde nedleggelse av flere påkostede festningsanlegg. Urskog fort, Vittenbergåsen batteri, Hjelmkollen fort og Ørje nordre og søndre fort ble alle demolert. Moderne utstyr ved Fredriksten festning ble fjernet. Kongsvinger festning fikk beholde nye fort, så fremt de ikke ble moderniserte.

Ønsket om en ny rekke med grensefestninger vokste seg større på norsk side. Oberst Hans Georg Jacob Stang, som tidligere hadde vært norsk forsvarsminister, hadde i forveien begynt å lage planer for ny forsvarslinje mot Sverige. Slik ble Fossumstrøkets festning etter hvert anlagt. Denne skulle foruten Høytorp omfatte Fossum brogalleri, Langnes jernbanebru og Trøgstad fort. Høytorp fort var både størst og kraftigst, og fungerte som kommandoplass for festningen.

Anleggsperioden

Anleggsperioden varte fra 1912 til 1915. Et område på om lag 600 dekar ble kjøpt inn; mesteparten av dette var utmark. Etter hvert som fortet tok form, begynte en del svensker å protestere. De så på byggingen som urovekkende og fiendtlig, og saken ble tatt opp i Sveriges lovgivende forsamling (Riksdagen). Det var imidlertid ikke mye de kunne gjøre, ettersom festningen lå langt borte fra demilitarisert sone.

Inntil 900 anleggsarbeidere var med og bygget det store anlegget på Høytorp. i 1915 ble det montert 12 cm tårnkanoner, og med dette ble fortet sett på som mer eller mindre ferdigstilt. Samme året så festningen innrykket av første kontingent med rekrutter, fulgt av garnisonsmannskaper. Tårnkanonene ble også prøveskutt, men likevel ble ikke den offisielle åpningen markert før 1918. Jevnlige våpenøvelser ble gjennomført fra tiden anlegget var ferdig og 1920-årene igjennom. De gangene fortet ble fullt bemannet i forbindelse med dette, var om lag 850 soldater til stede.