Høytorp Fort og Venneforeningen

Høytorp fort er en festning som ligger pent til, ved Mysen i Viken. Den er del av et større festningsanlegg som stod ferdig i 1915 og ble brukt under andre verdenskrig. Fortet var lagt til en strategisk plass ved de norske skoger langt sørøst i landet. Det var ikke uten grunn festningen Høytorp ble lagt her heller da unionsoppløsningen alltid var en anspent situasjon.

Det er viktig å ta vare på historiske bygg og anlegg, selv om de handler om krig og elendighet. De vitner om en tid man ikke vil tilbake til, og som forteller oss om våre tapre soldater og landsmenn som kjempet for norsk frihet. Høytorp festning er en av svært få militæranstalter som fortsatt er i bruk. Det vil si, ikke i militær bruk, men for omvisning av turister og interesserte.

En Venneforening for å ivareta Høytorp

Men som så mange andre bygg, så trenger også Høytorp festning restaurering. De er spesielt gamle friskuser og militære som har slått ring rundt fortet, men også historikere og folk som har den lokale forankringen som trengs. Venneforeningen holder fortet i hevd. Foreningen for Høytorp fort er en ideell forening med over 200 medlemmer. De samles rundt sosiale sammenkomster og dugnad for å gjøre Høytorp fort til et museum, et historisk monument for en krigs-epoke tilbake i tid. Her pusser de på kanoner, renoverer grunnmurer og panel, maler og preserverer notisbøker, dokumenter og plakater.

Besøk Høytorp Fort på sommeren

På grunn av alle timene som medlemmene av foreningen legger ned hvert år, kan Høytorp fort fortsatt bestå, selv over 100 år etter det stod oppført første gang. Ferierende og interesserte kan komme på guidet omvisning i den bygningsmassen som fortsatt er intakt. Det er en rundtur i krigshistorie som kan være nyttig og lærerikt å få et innblikk i.