VELKOMMEN TIL VÅR SIDE OG HØYTORP FORT, VED MYSEN I ØSTFOLD. WELCOME TO OUR WEBSITE.

Oppdatert :29/05/2015 09:14:45

MONTERINGEN AV DE TO 7,5 CM COCKERILL TÅRNKANONENE ER FULLFØRT, TAKKET VÆRE BEVILGNINGER GITT AV NORSK KULTURMINNEFOND OG EIDSBERG SPAREBANK, FERDIGSTILT I DESEMBER 2014.

NORSK KULTURMINNEFOND, SPAREBANKSTIFTELSEN DNB NOR OG EIDSBERG KOMMUNE HAR BEVILGET PENGER TIL PROSJEKT 12 CM SCHNEIDER L/40 TÅRNKANON, OPPSTART HØSTEN 2014!

VI HAR OGSÅ UTGITT NYTT HEFTE OM FESTNINGENS HISTORIE, SE UNDER NYHETER OG BUTIKK.

FILM OM KAMPENE PÅ HØYTORP FORT I 1940, SE; https://vimeo.com/70069765

Høytorp fort, sperrefort i den såkalte Glommalinjen, oppført sammen med Trøgstad fort og brogallerier ved Fossum og Langnes i 1912-17. Disse anlegg dannet til sammen Fossumstrøkets festning.

Festningen var beregnet på å understøtte offensive operasjoner øst for Glomma. Det var etter 1. verdenskrig en del av den ytre forsvarslinje rundt Kristiania (Oslo).

Høytorp fort var bestykket med fire langtrekkende kanoner i pansertårn, fire tunge haubitser, åtte feltkanoner og en anti-luftskipskanon. Det var også utstyrt med flere mitraljøser og 12 lyskastere. Rundt fortet var det omfattende piggtrådsperringer. Full krigsbemanning var ca. 800 mann.

Hovedanlegget er sprengt inn i fjellet, med bl.a. mannskapsrom, kjøkken, magasiner og kommandosentraler. Til sammen er det 1100 m tunneler og underjordiske ganger på området.

Høytorp fort var operativt fram til krigsutbruddet. Den 13. og 14. April 1940 var fortet i kamp med tyske enheter i ett døgn. En norsk soldat og et ukjent antall tyskere ble drept i kampene. Etter krigen ble området brukt til øvingssenter, deretter hovedkvarter for Transportregimentet fram til 1994. Anlegget ble fredet i 2001, og overdratt Eidsberg kommune i 2003. Området er hele 430da. stort og inneholder 40 bygninger og et godt tur- og veinett i tillegg til forsvarsanleggene.

Det er omvisninger inne i fjellanlegget og festningsutstillingen hver søndag i juni – august kl 14.00.

Egen artilleriutstilling for landforsvarsskyts er åpent hver søndag i juni - august fra 12.30 til 13.30.

Se film fra årets 17. mai saluttering her: http://www.youtube.com/watch?v=9bNytr4GrdA

WELCOME TO OUR WEBSITE!

Høytorp fort is a barrage fort in the Glomma defence line, built together with Trøgstad fort and the bridge defence galleries at Fossum and Langnes 1912-17. These fortifications made the so-called Fossumstrøkets fortress. The fortress was meant to support offensive operations east of Glomma River. It was after WWI a substantial part of the outer defence line around Kristiania (Oslo). Høytorp fort was armed with four long-range guns in armoured turrets, four heavy howitzers, eight field guns, and an anti-airship gun. It was also equipped with several heavy machine-guns and 12 searchlights, and surrounded by large barbed wire barricades. Full war complement was ca. 800 soldiers. The main unit is inside the cliff, with crew accommodations, kitchen, magazines and command posts. In all are 1100 m tunnels on the fort area.

The fort was operative up till the outbreak of WWII. On April 13th and 14th  1940 the fort was in combat against German army units for almost 24 hours. One Norwegian and about ten German soldiers were killed in action. After WWII the fort was first used as an army training centre, and then it was headquarter for the Transport Regiment up to 1994. The fort area was declared protected as national monument in 2001, and was conveyed to Eidsberg commune in 2003. Total area is 430 da, and includes 40 buildings, and roads and paths for public use.

There are guided tours through the inner fort area every Sunday in June – August at 2PM.

Slik finner du frem:

Høytorp fort er skiltet fra RV 22 mellom Momarkenkrysset og Mysen og fra E 18 ved Momarkenkrysset fra Ørje og Oslo. Kommer du langs E 18, ta av til Mysen fra Momarkenkrysset. Kommer du fra Mysen (RV 22), følg skilting til høyre like før Momarken travbane og Eidsberg hjelpefengsel. Følg videre skilting gjennom port. Parkeringsplass opp bakken til høyre.